time to share


Ngangsu Kawruh: Sing Salah Seleh
November 23, 2010, 11:42 pm
Filed under: Uncategorized

geneya pada regejegan,
kaya asu rebut balung tanpa isi,
tundhone padha getun,
pasulayan sing diundhuh,
dredah lan susah,

geneya padha ra gelem wawan rembug,
sing bisa njalari rukun siji lan sijine,
nanging malah padha padudon,
ora ana sing gelem ngalah,
lan uga ora ana sing rumangsa salah,

mangka yen padha gelem,
ngenggoni jejering titah sawantah,
kabeh manungsa mesthi kanggongan salah,

geneya padha regejegan,
elinga warang wewarah para winasis
sing sapa salah mesthi bakal seleh,

mula welingku,
aja padha regejegan.

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: