time to share


Thole, Elinga!
November 12, 2010, 10:09 am
Filed under: Uncategorized

Thole,

geneya praupanmu suntrut,

sajak ana panandhang,

tak sawang atimu goreh,

ora jenjem,

sajak ana samubarang lir,

sing njalari urip ora tentrem,

apa sing nggubel atimu,

kang njalari uripmu kebak panandhang,

Thole,

coba sareh sedhela,

nyenyuwunna marang Sing Kuasa,

Kang Akarya Urip,

kang bisa njalari padhaning budi,

sing lagi nandhang ruwet renteging bebrayan,

Thole,

elinga marang Kang Murbeng Gesang,

mesthi bakal diparingi apa sing dadi panyuwunmu,

aja pisan-pisan nglokro,

nanging balik sumaraha marang Pangeran Agung,

Pangeran papan pangungsen lan pasambat kita.

————–

Kidung Pasamuan Kristen

129. GUSTI PANUNTUN KULA

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: