time to share


Sami ngidung “Enggaring Manah” — satunggal windu kepengker
August 3, 2010, 12:22 am
Filed under: Uncategorized

ENGGARING MANAH

1.

Uripku pindha pangidung,

Sumaos mring Pangeran,

Nadyan neng donya luwih agung

Sedih lan kasusahan,

Nging satengahing pasambat

Tansah dennya umanggung.

Pangidung-e pra mlaekat.

Yogya aku ya ngidung.

2.

Sirnaa saliring bungah,

Gustiku dhatan gingsir;

Nadyan karoban ing susah,

Padhangku tan sumingkir.

Atiku asukarena.

De tan pegat jinangkung

Ing sih-rahmat-e Sang Rama.

Sayogya aku ngidung.

3.

Lamun ngelingi Gustiku,

Sedihku enggal sirna.

Dak tut buri ing sa-laku,

Wit ginendheng ing sihNya.

Saiba ayem ing kalbu,

Yen rineksa Hyang Agung!

Ngarah apa maneh aku?

Sayogya aku ngidung.

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: